• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Защо Нас

Защо Нас

Фирмената ни цел е да създаваме продукти с оригинален дизайн и високо качество, съобразени с Вашия фирмен стил, съчетавайки традиционните рекламни способи с нестандартни решения.

Екипът ни е съставен от опитни и стриктни специалисти с положителна настройка към новостите в бранша. Това позволява да изпълним един проект от идеята до крайния продукт, като по този начин не само имаме пълен контрол, но и ясна перспектива за постигане на желаният ефект.

Наша тясна специализация е изграждането на завършен промоционален продукт – от идеята до крайния продукт. Фирмата е регистрирана през 2001 г. Екипът ни е съставен от специалисти в областта на дизайна, мултимедийната реклама, предпечатната подготовка и обработка на изображения.

Искате да Ви забележат? Нека да е на 360°...